เงื่อนไขเต็มของ Lucky Draw


เงื่อนไขรวม
 • เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัท ห้าง ร้านค้า ธนาคาร และพันธมิตรที่ร่วมรายการกำหนด
 • โปรดตรวจสอบข้อมูลและเงื่อนไขเพิ่มเติม ณ สื่ออื่นๆ จุดขาย หรือจุดแลกของสมนาคุณของศูนย์การค้า
 • สงวนสิทธิ์เฉพาะยอดใช้จ่ายจากร้านค้าในโซนพลาซา ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลทุกสาขาทั่วประเทศ และดิเอสพละนาด รัชดาภิเษก รวม 37 สาขา เท่านั้น
 • ไม่รวมใบเสร็จจาก แฟมิลี่มาร์ท โรงแรมในเครือเซ็นทารา www.central.co.th และ central app (เว้นแต่กำหนดไว้เป็นอย่างอื่น)
 • ไม่รวมใบเสร็จจากการซื้อเพื่อลงทุน การค้า ขายส่ง การซื้อทองหรือเพชร (ยกเว้นใบเสร็จจากร้าน Jubilee Diamond ที่อยู่ในโซนพลาซาเท่านั้นที่สามารถนำมาลงทะเบียนรับสิทธิ์ได้) ไม่รับใบจองสินค้า ใบมัดจำค่าสินค้า การแยกใบเสร็จจากยอดซื้อเพียงรายการเดียว ใบเสร็จจากฟู้ดคอร์ท รวมถึงการชำระค่าสาธารณูปโภค การทำธุรกรรมทางการเงินทุกประเภท การชำระเบี้ยประกัน การเติมเงินในบัตรเติมเงินทุกชนิดหรือการซื้อบัตรแทนเงินสดทุกชนิด การใช้บริการ Kerry Express และ ไปรษณีย์ไทย
 • สามารถรวบรวมใบเสร็จภายในวันและสาขาเดียวกันเฉพาะศูนย์การค้าเซ็นทรัลเท่านั้น และสามารถรวบรวมได้สูงสุดไม่เกิน 10 ใบเสร็จ
 • สงวนสิทธิ์เฉพาะใบเสร็จในรูปแบบกระดาษที่ออกโดยเครื่องแคชเชียร์หรือใบกำกับภาษี ใบเสร็จรับเงินที่ถูกต้อง สามารถตรวจสอบได้ และเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนดเท่านั้น
 • สงวนสิทธิ์เฉพาะใบเสร็จที่ทำการลงทะเบียนภายในวันและสาขาที่ซื้อสินค้าเท่านั้น
 • รับสิทธิ์ในสาขาที่ซื้อสินค้าเท่านั้น
 • นำใบเสร็จรับเงินไปลงทะเบียนที่จุดแลกของสมนาคุณของศูนย์การค้า เพื่อรับสิทธิ์
 • ไม่สามารถนำใบเสร็จที่ลงทะเบียนรับสิทธิ์แล้ว กลับมาใช้ซ้ำได้
 • เงื่อนไขบัตรเครดิต และพันธมิตรที่ร่วมรายการเป็นไปตามที่บริษัท ฯ และธนาคารกำหนด ลงทะเบียนรับสิทธิ ณ จุดแลกของสมนาคุณของศูนย์การค้าเซ็นทรัล
 • สงวนสิทธิ์เฉพาะใบเสร็จที่ใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตที่ร่วมรายการเท่านั้น เพื่อรับสิทธิพิเศษของบัตรเครดิต
 • สามารถเลือกใช้สิทธิพิเศษอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น
 • สงวนสิทธิ์ในการรับสิทธิพิเศษต่างๆ การแลกของสมนาคุณ และ/หรือการรับสิทธิพิเศษของบัตรฯ และพาร์ทเนอร์ที่ร่วมรายการ สำหรับเจ้าของหมายเลขสมาชิก The 1 ที่มีบัตรประชาชน และใช้บัตรเครดิตที่มีชื่อ-นามสกุลตรงกันเท่านั้น
 • ของรางวัล Top Spenders, Lucky Draw และสิทธิพิเศษจากบัตรเครดิตและพันธมิตรที่ร่วมรายการ สงวนสิทธิ์เฉพาะลูกค้าสัญชาติไทยที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยและให้ข้อมูลครบถ้วนสามารถติดต่อได้เท่านั้น
 • ของรางวัลเป็นของรางวัลรวมของศูนย์การค้าเซ็นทรัลทุกสาขาทั่วประเทศ และดิเอสพละนาด รัชดาภิเษก รวม 37 สาขา
 • สงวนสิทธิ์ในการเลือกสีและแบบของของรางวัล และของสมนาคุณทุกรายการ ไม่สามารถเลือกและเปลี่ยนแปลงได้
 • ของรางวัลและของสมนาคุณไม่สามารถ คืน ทอน แลกเปลี่ยนเป็นเงินสดหรือสินค้าอื่นได้ทุกกรณี
 • จำกัดการแลกของสมนาคุณ สิทธิพิเศษต่างๆ และ/ หรือการรับสิทธิพิเศษของบัตรฯ หรือพาร์ทเนอร์ที่ร่วมรายการ 1 สิทธิ์/ท่าน/วัน
 • ผู้โชคดีหรือผู้ได้รับสิทธิพิเศษจากการสะสมยอดใช้จ่าย มีสิทธิ์ได้รับรางวัลสูงสุดเพียงรางวัลเดียว
 • บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข หรือ สินค้า หรือสิทธิ์ประโยนช์ต่างๆ ตามที่บริษัทฯเห็นสมควร และเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด รวมถึงความผิดพลาดในการพิมพ์โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัท, ห้าง, ร้านค้า, ธนาคาร และพันธมิตรที่ร่วมรายการกำหนด
 • การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นเด็ดขาดและสิ้นสุด
 • บริษัทฯ สงวนสิทธิ์การถ่ายภาพผู้ได้รับรางวัลเพื่อการประชาสัมพันธ์
 • พนักงาน บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด และพนักงานของ ร้านค้าในศูนย์ฯ ไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมรายการ
 • สอบถามเพิ่มเติมที่ CPN Call Center โทร. 02-021-9999


เงื่อนไขรางวัล LUCKY DRAW

(เป็นของรางวัลรวมของศูนย์การค้าเซ็นทรัลทุกสาขาทั่วประเทศ และดิเอสพละนาด รัชดาภิเษก รวม 37 สาขา)
 • สงวนสิทธิ์เฉพาะเจ้าของสมาชิก The 1 ที่นำใบเสร็จ พร้อมบัตรประชาชน และบัตรเครดิตที่มีชื่อ-นามสกุลตรงกันมาลงทะเบียนรับสิทธิ์ที่จุดแลกของสมนาคุณของศูนย์การค้าเท่านั้น
 • ใช้จ่ายตามกำหนดครบทุกๆ 2,000.- รับ 1 สิทธิ์
 • หมดเขตรับสิทธิ์ชิงรางวัล 31 ก.ค. 2566 เว้นแต่กำหนดไว้เป็นอย่างอื่น
 • สามารถรวบรวมใบเสร็จเฉพาะรูปแบบกระดาษภายในวันและสาขาเดียวกัน ไม่เกิน 10 ใบเสร็จ จากร้านค้าโซนพลาซ่าที่ร่วมรายการภายในศูนย์การค้าเซ็นทรัลทุกสาขาทั่วประเทศ และดิเอสพละนาด รัชดาภิเษก รวม 37 สาขา ระหว่างวันที่ 1 มิ.ย. 2566 - 31 ก.ค. 2566 และจากห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน ท็อปส์ ระหว่างวันที่ 1 มิ.ย. 2566 - 28 มิ.ย. 2566, ซูเปอร์สปอร์ต บีทูเอส ระหว่างวันที่ 1 มิ.ย. 2566 – 30 มิ.ย. 2566, เพาเวอร์บาย และออฟฟิศเมท ระหว่างวันที่ 1 มิ.ย. 2566 - 31 ก.ค. 2566 ที่อยู่ในศูนย์การค้าเซ็นทรัลเท่านั้น
 • ไม่รวมใบเสร็จ โฮมเวิร์ค แฟมิลี่มาร์ท โรงแรมในเครือเซ็นทารา www.central.co.th ใบเสร็จจากการซื้อเพื่อลงทุน การค้า ขายส่ง การซื้อทองหรือเพชร (ยกเว้นใบเสร็จจากร้าน Jubilee Diamond ที่อยู่ในโซนพลาซาเท่านั้นที่สามารถนำมาลงทะเบียนรับสิทธิ์ได้) ไม่รับใบจองสินค้า ใบมัดจำค่าสินค้า การแยกใบเสร็จจากยอดซื้อเพียงรายการเดียว ใบเสร็จจากฟู้ดคอร์ท รวมถึงการชำระค่าสาธารณูปโภค การทำธุรกรรมทางการเงินทุกประเภท การชำระเบี้ยประกัน การเติมเงินในบัตรเติมเงินทุกชนิดหรือการซื้อบัตรแทนเงินสดทุกชนิด การใช้บริการ Kerry Express และ ไปรษณีย์ไทย
 • พิเศษรับสิทธิ์ชิงโชคเพิ่มเป็น 3 สิทธิ์ สำหรับลูกค้าที่ใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิต เซ็นทรัล เดอะวัน, บัตรเครดิตอิออน, บัตรเครดิตธนาคารกรุงเทพ, บัตรเครดิตยูโอบี, บัตรเครดิตซิตี้, บัตรเครดิตธนาคารออมสิน, บัตรเครดิตกสิกรไทย, บัตรเครดิตกรุงศรี, บัตรกรุงศรีเฟิร์สช้อยส์ วีซ่า, บัตรเครดิตเคทีซี, บัตรเครดิตคาร์ดเอกซ์ และบัตรเครดิตไทยพาณิชย์, บัตรเครดิตทีทีบี (บัตรเครดิตทีเอ็มบี บัตรเครดิตธนชาต) ณ ร้านค้าในโซนพลาซาที่ร่วมรายการ*, ลูกค้า Nok Air ที่นำใบเสร็จจากร้านค้าในโซนพลาซาที่ร่วมรายการ พร้อม Boarding Pass สำหรับเที่ยวบินระหว่างวันที่ 1 มิ.ย. 2566 – 31 ก.ค. 2566 มาลงทะเบียน, และลูกค้าที่ใช้จ่าย ณ ร้าน Jubilee Diamond ภายในโซนพลาซาของศูนย์การค้าและนำใบเสร็จมาลงทะเบียน (สามารถเลือกใช้สิทธิพิเศษอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น และไม่รวมการใช้จ่าย ในห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล, ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน, ท็อปส์, เพาเวอร์บาย, ซูเปอร์สปอร์ต, บีทูเอส, โฮมเวิร์ค, ออฟฟิศเมท, แฟมิลี่มาร์ท, โรงแรมในเครือเซ็นทารา, www.central.co.th, และ Central App)
 • สงวนสิทธิ์เฉพาะลูกค้าสัญชาติไทยที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยและให้ข้อมูลครบถ้วนสามารถติดต่อได้เท่านั้น
 • เมื่อจบแคมเปญทางบริษัทฯ จะทำการพิมพ์ชื่อ-นามสกุล และเบอร์ติดต่อของลูกค้าที่เข้าร่วมรายการจากฐานข้อมูลคอมพิวเตอร์ของบริษัทฯ ลงบนกระดาษตัดเป็นชิ้นส่วนแล้วรวบรวมนำมาจับรางวัลตามวันที่กำหนด
 • จับรางวัลวันที่ 4 ก.ย. 2566 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา แจ้งวัฒนะ จังหวัดนนทบุรี
 • ประกาศรายชื่อ ผู้โชคดีวันที่ 21 ก.ย. 2566 ณ จุดแลกของสมนาคุณ และ Website ของศูนย์การค้าเซ็นทรัลทุกสาขาทั่วประเทศ และดิเอสพละนาด รัชดาภิเษก รวม 37 สาขา และ
 • กรณีผู้ได้รับรางวัลเป็นผู้เยาว์และยังไม่มีรายได้ อนุโลมให้ผู้ปกครองรับสิทธิ์แทนได้ โดยต้องนำหลักฐานมาแสดงตนในวันรับของรางวัล
 • ผู้โชคดีมีสิทธิ์ได้รับรางวัลสูงสุดเพียงรางวัลเดียว
 • ของรางวัลที่ได้รับไม่สามารถคืน ทอน แลกเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือเปลี่ยนเป็นของรางวัลอื่นได้
 • ของรางวัลสงวนสิทธิ์เฉพาะสีและแบบที่บริษัทกำหนดเท่านั้น ไม่สามารถเลือกหรือเปลี่ยนแปลงได้
 • กรณีรางวัลที่ได้รับจะต้องถูกเรียกเก็บภาษี และภาษีมูลค่าเพิ่มตามที่กฏหมายกำหนด ผู้ได้รับรางวัลต้องชำระค่าภาษีดังกล่าว
 • รางวัลมูลค่า 1,000 บาทขึ้นไป จะต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย 5% และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ของมูลค่าของรางวัล ก่อนบวกภาษีมูลค่าเพิ่มให้กับบริษัทด้วย
 • กำหนดจ่ายค่าภาษีของรางวัลระหว่างวันที่ 22 ก.ย. 2566 - 29 ก.ย. 2566 ที่สำนักงานใหญ่ บมจ.เซ็นทรัลพัฒนา มิฉะนั้นถือว่าสละสิทธิ์
 • เงื่อนไขเป็นไปตามเงื่อนไขที่บริษัทฯ กำหนด
 • การตัดสินของคณะกรรมการ ถือเป็นเด็ดขาดและสิ้นสุด
 • บริษัทฯ สงวนสิทธิ์การถ่ายภาพผู้ได้รับรางวัลเพื่อการประชาสัมพันธ์
 • พนักงาน บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด และพนักงานของ ร้านค้าในศูนย์ฯ ไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมรายการ
 • เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด
 • โปรดตรวจสอบข้อมูลและเงื่อนไขเพิ่มเติม ณ สื่ออื่นๆ จุดขาย หรือจุดแลกของสมนาคุณของศูนย์การค้า
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและสิทธิประโยชน์ต่างๆ ตามที่บริษัทฯ เห็นสมควรและเป็นไปตามที่กฏหมายกำหนด รวมถึงความผิดพลาดในการพิมพ์ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

รางวัลที่ 1 บัตรกำนัลจากห้างและร้านค้าในเครือเซ็นทรัล และเซ็นทรัลรีเทล จำนวน 1 รางวัล มูลค่ารางวัลละ 400,000 บาท รวมมูลค่า 400,000 บาท

รางวัลที่ 2 จี้เพชรแท้ จาก Jubilee Diamond เพชรน้ำ 99 E-Color จำนวน 25 รางวัล มูลค่ารางวัลละ 30,000 บาท รวมมูลค่า 750,000 บาท

รางวัลที่ 3 แพ็คเกจห้องพัก Ocean View Jacuzzi Deluxe โรงแรม Silavadee Pool Spa Resort at Koh Samui 3 วัน 2 คืน จำนวน 20 รางวัล มูลค่ารางวัลละ 27,000 บาท รวมมูลค่า 540,000 บาท

รางวัลที่ 4 บัตรโดยสารไป-กลับ ภายในประเทศ จากสายการบิน Nok Air 2 ที่นั่ง จำนวน 40 รางวัล มูลค่ารางวัลละ 19,000 บาท รวมมูลค่า 760,000 บาท

รางวัลที่ 5 บัตรกำนัลจากห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล จำนวน 2 รางวัล มูลค่ารางวัลละ 10,000 บาท รวมมูลค่า 20,000 บาท

รางวัลที่ 6 บัตรกำนัลจากห้างสรรพสินค้าโรบินสัน จำนวน 2 รางวัล มูลค่ารางวัลละ 10,000 บาท รวมมูลค่า 20,000 บาท

รางวัลที่ 7 บัตรกำนัลจากท็อปส์ (Tops) จำนวน 2 รางวัล มูลค่ารางวัลละ 10,000 บาท รวมมูลค่า 20,000 บาท

รางวัลที่ 8 บัตรกำนัลจากซูเปอร์สปอร์ต (Supersports) จำนวน 2 รางวัล มูลค่ารางวัลละ 10,000 บาท รวมมูลค่า 20,000 บาท

รางวัลที่ 9 บัตรกำนัลจากเพาเวอร์บาย (Power Buy) จำนวน 2 รางวัล มูลค่ารางวัลละ 10,000 บาท รวมมูลค่า 20,000 บาท

รางวัลที่ 10 บัตรกำนัลจากจากร้านในเครือเซ็นทรัล มาเก็ตติ้ง กรุ๊ป จำนวน 2 รางวัล มูลค่ารางวัลละ 10,000 บาท รวมมูลค่า 20,000 บาท

รางวัลที่ 11 บัตรกำนัลจากร้านอาหารในเครือเซ็นทรัล เรสตอรองส์ กรุ๊ป จำนวน 2 รางวัล มูลค่ารางวัลละ 10,000 บาท รวมมูลค่า 20,000 บาท

รางวัลที่ 12 บัตรกำนัล Central Magic Gift Card จำนวน 2 รางวัล มูลค่ารางวัลละ 10,000 บาท รวมมูลค่า 20,000 บาท
 • เงื่อนไขการใช้บัตรกำนัลเป็นไปตามศูนย์ฯ ห้างฯ และร้านค้ากำหนด
 • โปรดตรวจสอบเงื่อนไขเพิ่มเติม ณ จุดขาย
 • สามารถใช้ได้เฉพาะร้านค้า แผนก และสินค้าที่ร่วมรายการเท่านั้น
 • บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบในการสูญหาย หรือความเสียหายที่เกิดขึ้นกับบัตรกำนัล และขอสงวนสิทธิ์ไม่รับบัตรกำนัลที่ชำรุดหรือไม่สมบูรณ์
 • เงื่อนไขแพคเกจห้องพัก Ocean View Jacuzzi Deluxe โรงแรม Silavadee Pool Spa Resort at Koh Samui จำนวน 2 คืน มูลค่ารางวัลละ 27,000.- เงื่อนไขเป็นไปตามที่โรงแรมกำหนด
 • บัตรกำนัลสามารถใช้สำหรับการเข้าพักระหว่างวันที่ 1 ต.ค. 2566 – 30 มิ.ย. 2567 และไม่สามารถยืดอายุเวลาได้ โดยต้องติดต่อจองล่วงหน้ากับทางรีสอร์ท และหากยืนยันแล้ว จะไม่สามารถยกเลิกการจองได้
 • ยกเว้นการเข้าพักระหว่างวันที่ 24 ธ.ค. 2566 - 5 ม.ค. 2567 และ 5 เม.ย. 2567 – 15 เม.ย. 2567
 • แพ็กเกจรวมอาหารเช้าสำหรับ 2 ท่าน, ฟรีรถรับ-ส่งสนามบิน, และรีสอร์ตเครดิต 500 บาท (สามารถใช้ได้สำหรับรับประทานอาหาร เครื่องดื่ม หรือ ใช้บริการสปา)
 • สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับเอกสิทธิ์อื่นๆ เว้นแต่จะระบุไว้ • สิทธิพิเศษนี้สำหรับแขก 2 ท่านต่อห้อง
 • ในกรณีที่ไม่มาเข้าพัก (no-show) หรือยกเลิกช้า (late cancellation) บัตรกำนัลจะถูกยกเลิกโดยอัตโนมัติและไม่สามารถแลกเป็นเงินสดได้ในทุกกรณี
 • ห้องพักจะขึ้นอยู่กับจำนวนห้องว่างในขณะทำการจอง • กรุณานำนัตรกำนัลมาแสดง ณ เวลาเช็คอิน เพื่อเป็นหลักฐานการชำระเงิน หากถูกขโมยหรือสูญหาย ทางโรงแรมจะไม่สามารถคืนเงินได้ในทุกกรณี
 • ทางรีสอร์ทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง แก้ไขหรือยกเลิก เงื่อนไขและข้อกำหนดบางประการหรือทั้งหมดในกรณีอันสมควร โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • กรณีมีส่วนต่างค่าที่พัก ค่าธรรมเนียม หรือ ค่าใช้จ่ายอื่นใดเพิ่มเติม ลูกค้าผู้โชคดีเป็นผู้รับผิดชอบชำระตรงให้กับทางรีสอร์ท
 • ขอสงวนสิทธิ์ในการเลือกประเภทห้อง ได้เฉพาะที่บริษัทฯ จัดหาให้เท่านั้น
 • เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ และ/หรือโรงแรมกำหนด
 • เงื่อนไขและข้อกำหนดบัตรโดยสารสายการบิน NOK AIR ภายในประเทศ 2 ที่นั่ง : สำหรับเส้นทางภายในประเทศเส้นทางใดก็ได้ โดยมีต้นทางหรือปลายทางกรุงเทพฯ พร้อมน้ำหนักกระเป๋า 10 กิโลกรัม
 • บัตรโดยสารมีกำหนดการเดินทางระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2566 – 30 กันยายน 2567 เท่านั้น หากมิใช้สิทธิภายในกำหนด ถือว่าท่านสละสิทธิ และไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดได้
 • บัตรโดยสารนี้เป็นที่นั่งประเภทบินเบาๆ ( Nok Lite ) พร้อมน้ำหนักกระเป๋า 10 กิโลกรัม และไม่สามารถใช้สิทธิในการเดินทางช่วงเทศกาล/วันหยุดต่อเนื่อง ไม่สามารถใช้เดินทางแบบ Fly’n’Ride, Fly’n’Ferry ไม่สามารถใช้เดินทางในเส้นทางบินต่อเนื่องได้ (Connecting Flight) และไม่สามารถใช้เดินทางในเที่ยวบินร่วมกับสายการบินอื่นได้
 • ตั๋วโดยสารนี้ไม่สามารถแลก/เปลี่ยน หรือทอนเป็นเงินสดได้ ผู้โดยสารต้องใช้ในการเดินทางเท่านั้น
 • ตั๋วโดยสารนี้ไม่สามารถขายต่อ/โอนสิทธิ์ให้ผู้อื่นได้ ผู้โดยสารต้องเป็นผู้เดินทางเอง พร้อมผู้ติดตามอีก 1 ท่านเท่านั้น
 • การติดต่อขอสำรองที่นั่ง : - ต้องดำเนินการล่วงหน้าอย่างน้อย 5 วันก่อนการเดินทาง โดยกรอกรายละเอียดให้ครบถ้วน พร้อมแนบสำเนาบัตรประชาชนผู้เดินทาง - ติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อสำรองที่นั่งทางอีเมล nokredemption@nokair.com (เวลาทำการ วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 08.00 -17.00 น.) - สำมารถเดินทางได้เฉพาะเส้นทางบินที่ได้ระบุไว้ใน Voucher เท่านั้น และผู้เดินทางต้องแจ้งรายละเอียด ทั้งขาไป-ขากลับให้ครบถ้วน ไม่สามารถแยกเดินทางได้ทีละเที่ยวบิน
 • ผู้ได้รับสิทธิ์ ต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียมภาษีหัก ณ ที่จ่าย จำนวน 5% โดยจะคำนวณจากราคาบัตรโดยสาร ณ วันที่ทำการสำรองที่นั่ง รวมถึง ค่าธรรมเนียมภาษีสนามบิน (ซึ่งเจ้าหน้าที่จะแจ้งมูลค่าให้ทราบเมื่อทำการสำรองที่นั่ง) • กรณีต้องการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดการเดินทาง กรุณาติดต่อ Call Center 1318 ทั้งนี้ ผู้โดยสารต้องรับผิดชอบค่าธรรมเนียมในการเปลี่ยนแปลง พร้อมทั้งส่วนต่างค่าโดยสาร และต้องทำการแจ้งเพื่อเปลี่ยนแปลงล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วันทำการก่อนกำหนดการเดิม
 • สายการบินนกแอร์ขอสงวนสิทธิ์การคืนเงินในทุกกรณี และไม่สามารถเรียกขอใบเสร็จรับเงินเพิ่มเติมแต่อย่างใดได้
 • ขอสงวนสิทธิ์ในการสะสมเที่ยวบินสำหรับผู้โดยสารที่เป็นสมาชิกนกแฟนคลับ
 • บริการเสริมต่าง ๆ ผู้โดยสารสามารถซื้อเพิ่มเติมได้ที่ Call Center 1318 หรือ www.nokair.com