เงื่อนไขโปรโมชั่นพิเศษของห้างและร้านค้าในเครือเซ็นทรัล
และเซ็นทรัลรีเทล


  • เป็นรายการส่งเสริมการขายของห้างและร้านค้าในเครือเซ็นทรัลและเซ็นทรัลรีเทล ภายในศูนย์การค้าเซ็นทรัลทุกสาขาทั่วประเทศ และดิเอสพละนาด รัชดาภิเษก รวม 37 สาขา ได้แก่ ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล, ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน, ท็อปส์, เพาเวอร์บาย, บีทูเอส, ซูเปอร์สปอร์ต, ร้านค้าในเครือเซ็นทรัล มาร์เก็ตติ้ง กรุ๊ป, ร้านค้าในเครือเซ็นทรัล เรสตอรอง กรุ๊ป, และออฟฟิศเมท
  • เงื่อนไขเป็นไปตามที่ห้าง/ร้านค้ากำหนด
  • โปรดตรวจสอบเงื่อนไขและรายละเอียดโปรโมชั่นต่างๆ รวมถึงห้าง/ร้านค้าที่ร่วมรายการเพิ่มเติม ณ จุดขาย หรือสื่ออื่นๆ ของห้าง/ร้านค้านั้นๆ
  • ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและสิทธิประโยชน์ต่างๆ ตามที่บริษัทเห็นสมควร และเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนดโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  • คำตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นเด็ดขาดและสิ้นสุด