เงื่อนไขเต็มของ ช้อปวันพุธ


เงื่อนไขรวม
 • เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัท ห้าง ร้านค้า ธนาคาร และพันธมิตรที่ร่วมรายการกำหนด
 • โปรดตรวจสอบข้อมูลและเงื่อนไขเพิ่มเติม ณ สื่ออื่นๆ จุดขาย หรือจุดแลกของสมนาคุณของศูนย์การค้า
 • สงวนสิทธิ์เฉพาะยอดใช้จ่ายจากร้านค้าในโซนพลาซา ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลทุกสาขาทั่วประเทศ และดิเอสพละนาด รัชดาภิเษก รวม 37 สาขา เท่านั้น
 • ไม่รวมใบเสร็จจาก ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล โรบินสัน ท็อปส์ เพาเวอร์บาย ซูเปอร์สปอร์ต บีทูเอส โฮมเวิร์ค ออฟฟิศเมท แฟมิลี่มาร์ท โรงแรมในเครือเซ็นทารา www.central.co.th และ central app เว้นแต่กำหนดไว้เป็นอย่างอื่น
 • ไม่รวมใบเสร็จจากการซื้อเพื่อลงทุน การค้า ขายส่ง การซื้อทองหรือเพชร (ยกเว้นใบเสร็จจากร้าน Jubilee Diamond ที่อยู่ในโซนพลาซาเท่านั้นที่สามารถนำมาลงทะเบียนรับสิทธิ์ได้) ไม่รับใบจองสินค้า ใบมัดจำค่าสินค้า การแยกใบเสร็จจากยอดซื้อเพียงรายการเดียว ใบเสร็จจากฟู้ดคอร์ท รวมถึงการชำระค่าสาธารณูปโภค การทำธุรกรรมทางการเงินทุกประเภท การชำระเบี้ยประกัน การเติมเงินในบัตรเติมเงินทุกชนิดหรือการซื้อบัตรแทนเงินสดทุกชนิด การใช้บริการ Kerry Express และ ไปรษณีย์ไทย
 • สามารถรวบรวมใบเสร็จภายในวันและสาขาเดียวกันเฉพาะศูนย์การค้าเซ็นทรัลเท่านั้น และสามารถรวบรวมได้สูงสุดไม่เกิน 10 ใบเสร็จ
 • สงวนสิทธิ์เฉพาะใบเสร็จในรูปแบบกระดาษที่ออกโดยเครื่องแคชเชียร์หรือใบกำกับภาษี ใบเสร็จรับเงินที่ถูกต้อง สามารถตรวจสอบได้ และเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนดเท่านั้น
 • สงวนสิทธิ์เฉพาะใบเสร็จที่ทำการลงทะเบียนภายในวันและสาขาที่ซื้อสินค้าเท่านั้น
 • รับสิทธิ์ในสาขาที่ซื้อสินค้าเท่านั้น
 • นำใบเสร็จรับเงินไปลงทะเบียนที่จุดแลกของสมนาคุณของศูนย์การค้า เพื่อรับสิทธิ์
 • ไม่สามารถนำใบเสร็จที่ลงทะเบียนรับสิทธิ์แล้ว กลับมาใช้ซ้ำได้
 • เงื่อนไขบัตรเครดิต และพันธมิตรที่ร่วมรายการเป็นไปตามที่บริษัท ฯ และธนาคารกำหนด ลงทะเบียนรับสิทธิ ณ จุดแลกของสมนาคุณของศูนย์การค้าเซ็นทรัล
 • สงวนสิทธิ์เฉพาะใบเสร็จที่ใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตที่ร่วมรายการเท่านั้น เพื่อรับสิทธิพิเศษของบัตรเครดิต
 • สามารถเลือกใช้สิทธิพิเศษอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น
 • สงวนสิทธิ์ในการรับสิทธิพิเศษต่างๆ การแลกของสมนาคุณ และ/หรือการรับสิทธิพิเศษของบัตรฯ และพาร์ทเนอร์ที่ร่วมรายการ สำหรับเจ้าของหมายเลขสมาชิก The 1 ที่มีบัตรประชาชน และใช้บัตรเครดิตที่มีชื่อ-นามสกุลตรงกันเท่านั้น
 • ของรางวัล Top Spenders, Lucky Draw และสิทธิพิเศษจากบัตรเครดิตและพันธมิตรที่ร่วมรายการ สงวนสิทธิ์เฉพาะลูกค้าสัญชาติไทยที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยและให้ข้อมูลครบถ้วนสามารถติดต่อได้เท่านั้น
 • ของรางวัลเป็นของรางวัลรวมของศูนย์การค้าเซ็นทรัลทุกสาขาทั่วประเทศ และดิเอสพละนาด รัชดาภิเษก รวม 37 สาขา
 • สงวนสิทธิ์ในการเลือกสีและแบบของของรางวัล และของสมนาคุณทุกรายการ ไม่สามารถเลือกและเปลี่ยนแปลงได้
 • ของรางวัลและของสมนาคุณไม่สามารถ คืน ทอน แลกเปลี่ยนเป็นเงินสดหรือสินค้าอื่นได้ทุกกรณี
 • จำกัดการแลกของสมนาคุณ สิทธิพิเศษต่างๆ และ/ หรือการรับสิทธิพิเศษของบัตรฯ หรือพาร์ทเนอร์ที่ร่วมรายการ 1 สิทธิ์/ท่าน/วัน
 • ผู้โชคดีหรือผู้ได้รับสิทธิพิเศษจากการสะสมยอดใช้จ่าย มีสิทธิ์ได้รับรางวัลสูงสุดเพียงรางวัลเดียว
 • บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข หรือ สินค้า หรือสิทธิ์ประโยนช์ต่างๆ ตามที่บริษัทฯเห็นสมควร และเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด รวมถึงความผิดพลาดในการพิมพ์โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัท, ห้าง, ร้านค้า, ธนาคาร และพันธมิตรที่ร่วมรายการกำหนด
 • การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นเด็ดขาดและสิ้นสุด
 • บริษัทฯ สงวนสิทธิ์การถ่ายภาพผู้ได้รับรางวัลเพื่อการประชาสัมพันธ์
 • พนักงาน บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด และพนักงานของ ร้านค้าในศูนย์ฯ ไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมรายการ
 • สอบถามเพิ่มเติมที่ CPN Call Center โทร. 02-021-9999


เงื่อนไขรางวัลช้อปครบรับถุงผ้า Wednesday

(เป็นของรางวัลรวมของศูนย์การค้าเซ็นทรัลทุกสาขาทั่วประเทศ และดิเอสพละนาด รัชดาภิเษก รวม 37 สาขา)
 • ช้อปครบ 2,000 บาทขึ้นไป ณ ร้านค้ารักษ์โลกที่ร่วมรายการ (เฉพาะในโซนพลาซ่า) รับฟรี ถุงผ้า Wednesday 1 ใบ (มูลค่า 350 บาท) จำกัด 1 สิทธิ์/ท่าน/วัน
 • สงวนสิทธิ์เฉพาะสมาชิก The 1 ที่นำใบเสร็จ พร้อมบัตรประชาชน และบัตรเครดิตที่มีชื่อ-นามสกุลตรงกันมาลงทะเบียนรับสิทธิ์ ณ จุดแลกของสมนาคุณของศูนย์การค้าเท่านั้น
 • สามารถรวบรวมใบเสร็จในรูปแบบกระดาษภายในวันและสาขาเดียวกัน ไม่เกิน 10 ใบเสร็จ จากร้านค้าที่ร่วมรายการภายในศูนย์การค้าเซ็นทรัลทุกสาขาทั่วประเทศ และดิเอสพละนาด รัชดาภิเษก รวม 37 สาขา ระหว่างวันที่ 1 มิ.ย. 2566 - 31 ก.ค. 2566 หรือจนกว่าของสมนาคุณจะหมด
 • ไม่รวมใบเสร็จ ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล โรบินสัน ท็อปส์ เพาเวอร์บาย ซูเปอร์สปอร์ต บีทูเอส โฮมเวิร์ค ออฟฟิศเมท แฟมิลี่มาร์ท โรงแรมในเครือเซ็นทารา www.central.co.th และ central app ใบเสร็จจากการซื้อเพื่อลงทุน การค้า ขายส่ง การซื้อทองหรือเพชร ไม่รับใบจองสินค้า ใบมัดจำค่าสินค้า การแยกใบเสร็จจากยอดซื้อเพียงรายการเดียว ใบเสร็จจากฟู้ดคอร์ท รวมถึงการชำระค่าสาธารณูปโภค การทำธุรกรรมทางการเงินทุกประเภท การชำระเบี้ยประกัน การเติมเงินในบัตรเติมเงินทุกชนิดหรือการซื้อบัตรแทนเงินสดทุกชนิด การใช้บริการ Kerry Express และ ไปรษณีย์ไทย
 • ร้านค้าที่ร่วมรายการ ได้แก่ ADIDAS, ANELLO, BERSHKA, BIRKENSTOCK, CASETIFY, CHARLES&KEITH, COMMA AND, H&M, H&M HOME, INNISFREE, JELLY BUNNY, KARL LAGERFIELD, KATE SPADE, KEDS, LEVI'S, MANGO, MARC JACOBS, MARIMEKKO, NIKE, POMELO, PULL&BEAR, SAUCONY, SEPHORA, TEVA, THE BODY SHOP, TOMMY HILFIGER, UNIQLO, YVES ROCHER, ZARA ที่อยู่ในโซนพลาซา ภายในศูนย์การค้าเซ็นทรัลเท่านั้น
 • สของสมนาคุณมีจำนวนจำกัด รวม 3,700 ชิ้นตลอดรายการ และมีจำนวนแตกต่างกันไปในแต่ละสาขา
 • ของรางวัลที่ได้รับไม่สามารถคืน ทอน แลกเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือเปลี่ยนเป็นของรางวัลอื่นได้
 • เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด โปรดตรวจสอบเพิ่มเติม ณ จุดแลกของสมนาคุณของศูนย์การค้า
 • บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและสิทธิประโยนช์ต่างๆ ตามที่บริษัทเห็นสมควรและเป็นไปตามที่กฏหมายกำหนด รวมถึงการผิดพลาดในการพิมพ์ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นเด็ดขาดและสิ้นสุด

จำนวนถุงผ้า Wednesday ในแต่ละสาขา

NO. BRANCH QUANTITY
1 CENTRAL WORLD 250
2 CENTRAL PHUKET 200
3 CENTRAL WESTGATE 200
4 CENTRAL KORAT 100
5 CENTRAL SALAYA 50
6 CENTRAL RAMINDRA 50
7 CENTRAL RATTANATHIBETH 50
8 CENTRAL PINKLAO 200
9 CENTRAL CHAENGWATTANA 100
10 CENTRAL LADPRAO 250
11 CENTRAL RAMA2 150
12 CENTRAL RAMA9 150
13 CENTRAL RAMA3 150
14 CENTRAL EASTVILLE 100
15 CENTRAL VILLAGE 200
16 CENTRAL MAHACHAI 50
17 CENTRAL KHONKAEN 50
18 CENTRAL UDON 100
19 CENTRAL UBON 50
20 CENTRAL BANGNA 150
21 CENTRAL CHONBURI 50
22 CENTRAL PATTAYA 100
23 CENTRAL MARINA 50
24 CENTRAL RAYONG 50
25 CENTRAL NAKHON SI 50
26 CENTRAL SURATTHANI 50
27 CENTRAL HATYAI 100
28 CENTRAL SAMUI 50
29 CENTRAL CHIANGMAI AIRPORT 100
30 CENTRAL CHIANGMAI 150
31 CENTRAL CHIANGRAI 50
32 CENTRAL LAMPANG 50
33 CENTRAL PHITSANULOK 50
34 CENTRAL SIRACHA 50
35 CENTRAL AYUTTHAYA 50
36 CENTRAL CHANTHABURI 50
37 THE ESPLANADE RATCHADAPHISEK 50

และสแกน QR Code สะสมแต้มรักษ์โลกถึงสิ้นปี กับศูนย์การค้าเซ็นทรัล ณ จุดแลกของสมนาคุณ ลุ้นรับรางวัลของคนรักษ์โลก*